Now showing items 1-1 of 1

    • Sách Hướng dẫn Nhà ở Xanh và Sống Lành mạnh 

      Waibel, Michael (Hrsg.)ORCIDiD; Nguyễn, Thị Thu Thủy (Hrsg.); Nguyễn, Quang Minh (Hrsg.); Phạm, Thị Hải Hà (Hrsg.) (Nhà Xuất bản Xây dựng, 2023)
      Trong bối cảnh đó, Sổ tay về Nhà ở Xanh và Sống Lành mạnh đã được xây dựng với sự hỗ trợ của dự án CAMaRSEC do Chính phủ Đức tài trợ. Với nỗ lực truyền bá các khái niệm và thực hành về nhà ở bền vững và sống lành mạnh cho ...