Gebirgskinematische Analyse unter Nutzung der räumlichen Statistik

Zusammenfassung

W pracy przedstawiono analize dokladnosci prognozowania ruchow powierzchni i gorotworu wywolanych podziemna eksploatacja gornicza. Przeanalizowano czynniki, ktore maja negatywny wplyw na dokladnosc prognozowania oraz analize pomierzonych elementow ruchu gorotworu. Metodami geostatystycznymi przeanalizowano dane pomiarowe z polskiego okregu wydobycia miedzi pod katem ich przestrzennej zmiennosci. Glowna czesc pracy stanowi zaproponowana przez autora metoda symulacji elementow ruchu powierzchni wywolanych podziemna eksploatacja gornicza. Z jej pomoca zbadano w jaki sposob oddzialuja na przebieg prognozowanych elementow ruchu powierzchni niepewnosci zalozenia parametrow eksploatacji i parametrow gorotworu. Zaproponowana metoda, ktora mozna badac proces osiadania w ujeciu dynamicznym, pozwala na obliczenie najbardziej prawdopodobnego przebiegu elementu ruchu powierzchni wraz z obszarem zaufania prognozy oraz prawdopodobieñstwem przekroczenia dowolnie zalozonej wartosci krytycznej.
Share on:

Das Dokument erscheint in:

e-docs Suche


Erweiterte Suche

Dokumente auflisten

Mein GEO-LEO e-docs

Infos


Login